Aktuálne oznamy z nedele 7. júna

 • Výmena ružencových tajomstiev aj napriek tomu, že dnes je 1. nedeľa v mesiaci, bude až na budúcu nedeľu.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi.
  • Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00.
  • Sv. omša o 18.00 a v nedeľu o 11.00 bude vysielaná on-line.
 • Na budúcu nedeľu už sv. omša o 15.00 už nebude, keďže seniori už nemusia mať vyhradený čas.
 • Vo štvrtok v kaplnke BM sv. omša nebude.
 • Sobášne náuky pokračujú 3. stretnutím vo štvrtok o 19.30 v kostole.
 • Na budúcu sobotu opäť začnú biblické stretká s o. Michalom. Nateraz to bude v kostole a začiatok je o 19.00.
 • Zápis nových birmovancov bude o týždeň 15. 6. (pondelok) resp. 19. 6. (piatok) po večernej sv. omši v kostole. Týka sa to terajších študentov prvého ročníka na stredných školách. resp. tých ktorí sú v kvinte na osemročných gymnáziách. Prihlásiť sa môžu aj starší. Prineste si, prosím, pero.
 • V sobotu v talianskom meste Turín príjme diakonskú vysviacku náš rodák Jozef Peržeľ, salezián. Sprevádzajme ho modlitbou.
 • Opál:
  • štvrtok 16.00, nedeľa – 11.45
 • Šalgovík:
  • štvrtok: 7.00, 18.00
  • piatok – 18.00
  • nedeľa – 8.00, 11.00