Aktuálne oznamy z nedele 23. augusta

  • Pracovné stretnutie animátorov birmovancov bude v utorok 25.8. 2020 o 18:45 na fare v skautskej miestnosti.
  • Stretnutie núdznych a mnohodetných rodín sa uskutoční v stredu 26.08. 2020 o 16.00 v Pastoračnom centre.
  • Prosíme rodičov, aby si v kancelárii vyzdvihli fotografie z 1. sv. prijímania a taktiež prosíme rodičov, aby si vyzdvihli poplatok za DOH.
  • Pozývame chlapcov od 13 do 18 rokov na hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 31.08.2020 o 9.00 na farskom ihrisku. Viac informácií na výveske a na našej stránke, kde nájdete aj prihlasovací formulár.
  • Od 1.9. budú nedeľné večerné sv. omše o 18.00.

Opál:      
                  

  • nedeľa – 12.00

Šalgovík:     

  • piatok – 18.00
  • nedeľa – 9.00