Aktuálne oznamy z nedele 10. mája

 • Sme vďační za možnosť opäť sláviť sv. omšu v našom kostole. Avšak podľa inštrukcií hl. hygienika môžeme zaplniť kostol kapacitou 200 ľudí vrátane miestnosti za oltárom. Ostatní, ktorí sa nevojdú, môžu zostať vonku. Sv. prijímanie im donesieme. Rovnako v kostole ako aj na voľnom priestranstve je potrebné dodržiavať 2 metrové rozostupy.
 • Kostol sa otvára 45 minút pred sv. omšou a je otvorený len predný vchod. Pri vstupe je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky a vstup je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Sv. prijímanie sa podáva v tomto čase na ruku.
 • Seniorov nad 65 rokov prosíme, aby v nedeľu prišli na sv. omšu o 15.00. Tá je určená iba pre nich.
 • Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši, takže hlavne starší ľudia nech radšej zostanú doma pri televízií, prípadne rádiu.
 • Spovedať budeme večer od 17.15 (od pondelka do piatku) a v utorok, štvrtok od 8.15. Spovedáme vpredu pri bočných vchodoch, resp. v miestnosti za oltárom.
 • Na budúcu sobotu budeme mať v našom kostole birmovku. Birmovať bude náš p. arcibiskup Bernard. Sv. omša začne o 10.30. Zúčastniť sa je však budú môcť iba birmovanci a ich birmovný rodič. Ostatní môžu stať vonku.
 • Birmovanci nech využijú priestor na spoveď od pondelka do štvrtku pred večernou sv. omšou.
 • Slávenie 1. sv. prijímania v podobe, v akej zvyklo byť, nateraz nie je možné uskutočniť, preto sa presúva pravdepodobne na druhú polovicu septembra. Do konca mája by sme to stanovili presnejšie.
 • Šalgovík: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 8.00 (výlučne pre seniorov nad 65 r.) a o 11.00 (kapacita kostola 60 ľudí)
 • Opál: nedeľa 11.45 (kapacita kostola: 100 ľudí)