Aktuálne oznamy z nedele 13. septembra

 • V pondelok pozývame všetky deti na skúšku speváckeho zboru o 17.00 do PC na prízemie.
 • V utorok slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sv. omše budú ako v nedeľu 6.00, 7.00, 9.00, 11.00,18.00.
 • V utorok bude kancelária zatvorená.
 • Na budúcu nedeľu (20.9.) pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Šrobárova. Chceme Vás poprosiť, aby ste nechali voľný kostol pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí.
 • V stredu (16.9.) po detskej sv. omši bude nácvik detí.
 • Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu (19.9.) o 9. 00. Po spovedi bude generálka na nedeľu. Rodičov prosíme, aby sa vyspovedali počas týždňa.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Okrem drobných prác v kostole, chystáme celkovú rekonštrukciu veže /zvonice. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • Zápis detí do krúžkov CVČ je možný ešte v pondelok, prosíme rodičov detí zo Sekčováčika a miništrantskej formácie, aby nezabudli priniesť vyplnené prihlášky priamo do kancelárie CVČ alebo ich vyplnené vhodili do 15.9. do schránky. Zapísať sa možno aj na lego, gitaru, klavír aj doučovanie.
 • Srdečne Vás pozývame po svätej omši o 9-tej hodine na terasu pastoračného centra, kde Vám ponúkneme ružence a drobné darčekové predmety, ktorými môžete potešiť svojich blízkych a podporiť núdzne a mnohodetné rodiny. 
 • Chceme Vás poprosiť o pomoc pri vytvorení foto archívu našej farnosti. Fotografie budú použité len na publikačné aktivity našej farnosti. Ak by Ste mali fotky z histórie farnosti (napr. ako sa staval kostol, prvý Farfest alebo inej akcie) a chceli sa s nimi podeliť, pošlite nám ich na email: farnost.sekcov.kk@gmail.com spolu s popisom. Ak by to nebolo možné elektronicky, tak osobne do sakristie kostola. Info na našej stránke.

Opál:

 • utorok, nedeľa – 11.45

   

Šalgovík:       

 • pondelok – 18.00
 • utorok – 9.00
 • piatok – 18.00
 • nedeľa – 9.00