Aktuálne oznamy z nedele 14.2.2021

 • Biblická katechéza dnes o 18.00: Nový cyklus s názvom Evanjelium pocestného. Dnešná téma: Začiatky Lk 1-2
 • Popolcová streda – pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Sv. omša z nášho kostola o 18.00.
 • Krížová cesta naživo z nášho kostola bude každý piatok o 17.30. O 18.00 sv. omša (mládež)
 • Budúca nedeľa je prvá pôstna, sv. omša cez internet o 11.00. Tento deň je pravidelná jarná zbierka na CHARITU. Súčasná situácia nám neumožňuje ju vykonať tradičným spôsobom. Prispieť môžete vkladom na účet, ktorý nájdete na našej farskej stránke.
  • IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002
  • Variabilný symbol: 667 
  • Správa pre príjemcu: Farnosť Krista Kráľa
 • Pozývame Vás do farskej pôstnej výzvy, ktorej súčasťou bude denné, krátke zamyslenie. Ponúkame túto možnosť ako obohatenie duchovného života a prípravy na sviatky Veľkej noci. Všetky informácie ako sa môžete zapojiť nájdete na farskej stránke kristuskral.sk