Aktuálne oznamy z nedele 17. mája

 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.
  • Sv. omše: 6.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00.
  • Sv. omša o 12.00 bude iba pre seniorov nad 65 r.
  • Sv. omša o 18.00 a v nedeľu o 11.00 bude vysielaná on-line.
  • Sv. omša v nedeľu o 15.00 bude iba pre seniorov nad 65 r.
 • Šalgovík: štvrtok (Nanebovstúpenie Pána): 7.30 (pre seniorov nad 65 r.), 18.00, piatok o 18.00, nedeľa o 8.00 (pre seniorov nad 65 r.) a o 11.00 (kapacita kostola 60 ľudí),
 • Opál: štvrtok o 16.00, nedeľa 11.45 (kapacita kostola: 100 ľudí)
 • Pokiaľ trvajú obmedzenia pri účastí na sv. omší, stále trvá dišpenz od účastí na nej.
 • Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na podporu katolíckych médií.

Drahí bratia a sestry!

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez médiá. Chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí nerezignovali a cez sociálne siete streemovali sväté omše, pobožnosti a duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť patrí aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy. Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov pandémie. Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre naše katolícke médiá vám už vopred ďakujem! X Mons. Bernard Bober, arcibiskup