Aktuálne oznamy z nedele 19. júla

 • Dnes popoludní o 14.30 bude mariánske večeradlo.
 • Dnes vám ponúkame prednášku s názvom: Psychológia odpustenia a zmierenia. Stretneme sa v PC na 1. poschodí o 20.00.
 • Prosíme nových birmovancov, aby do konca júla priniesli birmovné lístky a čestné prehlásenia do kancelárie v čase 15.30-17.00.
 • Detské olympijské hry sa uskutočnia posledný prázdninový týždeň, t. j. od 24.8. – 28.8. Hry sú určené pre deti, ktoré sú z našej farnosti, ktoré v čase tábora, budú mať  7 až 14 rokov. Cena tábora je 15 eur. Deti, ktoré počas roka slúžili pre farnosť, v zbore, alebo ako miništranti majú tieto hry zdarma. Prihlášky na DOH budú k dispozícii už od budúceho pondelka (27.7.) v kancelárii  v limitovanom počte 96 ks. Vyplnené ako aj nevyplnené prihlášky nám odovzdajte v kancelárii čo najskôr.
 • Dnes po sv. omši je zbierka na rekonštrukciu Diecéznej svätyne v Obišovciach. Za milodary Pán Boh zaplať.
 • Snúbenecké náuky pokračujú druhým stretnutím vo štvrtok 23.07.2020 o 19.15 v kostole.
 • V utorok 21.07.2020 pozývame mladých, ale aj skôr narodených na pešiu cyklopúť do Obišoviec. Cyklisti sa stretnú na fare o 10.30. Vek cyklistov nad 18 rokov. Peší pútnici sa stretnú na  autobusovej stanici v Prešove o 8.15. Odchod autobusu do Hanisky je 8.25,  odkiaľ sa pôjde peši po turistickej trase (vhodná obuv). Na pešiu púť môžu ísť mladí od deviateho ročníka a vyššie. Neplnoletí si vyzdvihnú v sakristii informovaný súhlas rodičov. Pre obe skupinky bude sv. omša na pútnickom mieste. (nezabudnúť stravu a pitný režim)
 • Vo štvrtok 23.07.2020 sv. omšou o 9.00 začne miništrantské prázdninové stretko. Je určené pre chlapcov do 5. ročníka ZŠ. Srdečne pozývame nových miništrantov, ktorí by chceli slúžiť pri oltári.
 • Káva – po skončení sv. omše o 9.00 v PC. Srdečne pozývame.
 • Opál:              nedeľa – 11.45
 • Šalgovík:        streda, piatok – 18.00 nedeľa – 9.00