Aktuálne oznamy z nedele 2. augusta

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • DVD s fotografiami a pamiatky z Prvého sv. prijímania si môžete vyzdvihnúť v kancelárii farského úradu.
 • Vyplnené ako aj nevyplnené prihlášky na DOH nám odovzdajte v kancelárii do 07.08.2020.
 • Prosíme birmovancov, ktorí neodovzdali birmovný lístok a čestné prehlásenie do konca júla z rôznych dôvodov, aby tak urobili najneskôr do konca tohto týždňa.

Prvopiatkové spovedanie:

 • PO: 17.00 – 18.00
 • UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00
 • ST: 16.30 – 18.00
 • ŠT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 19.30

Opál:            

 • spovedanie: – piatok od 15.00,
 • piatok – 16.00 (sv. omša)
 • nedeľa – 11.45 (sv. omša)

Šalgovík:     

 • štvrtok – 18.00 (sv. omša)
 • piatok – 18.00 (sv. omša)
 • nedeľa – 9.00 (sv. omša)
 • spovedanie – piatok od 16.45