Aktuálne oznamy z nedele 20. septembra

 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Sibírska, Májové nám., CZŠ Bl. P.P. Gojdiča. Táto sv. omša je vyhradená pre prvoprijímajúce deti a ich rodinu.
 • V stredu (23.9.) po detskej sv. omši bude nácvik detí.
 • Spoveď pre prvoprijímajúce deti bude v sobotu (26.9.)

 o 9. 00. Po spovedi bude generálka na nedeľu. Rodičov prosíme, aby sa vyspovedali počas týždňa.

 • Dnes po sv. omši o 11.00 si môžete zakúpiť ružence a drobné darčekové predmety, ktorými potešíte svojich blízkych a podporíte núdzne a mnohodetné rodiny. 
 • Dnes je zbierka na kostol. Okrem drobných prác v kostole  chystáme celkovú rekonštrukciu veže /zvonice. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • Opatrenia: naša farnosť patrí do okresu oranžovej farby

–    dezinfekcia rúk

–    rúško v kostole musí pokrývať ústa aj nos

 • platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti.
 • veriaci, ktorí patria do rizikových skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu. Z toho dôvodu na budúcu nedeľu bude pridaná sv. omša o 15.00 pre seniorov.
 • Milodary tzv. zvonček sa bude od zajtra vyberať po skončení sv. omše pri východe z kostola.

Opál 

 • nedeľa – 11.45

Šalgovík:      

 • streda 18.00
 • piatok – 18.00 (detská)
 • nedeľa – 9.00