Aktuálne oznamy z nedele 21. júna

 • Počas týždňa biskupi Slovenska zrušili dišpenz od nedeľnej účasti na sv. omši. Takže sa nateraz vraciame do štandardného módu.
 • Stále trvá povinnosť nosiť ochranné rúško v interiéroch a používať dezinfekciu rúk.
 • Požehnanie detí na konci sv. omše (tzv. krížiky) ešte nedávame.
 • Dňa 22.6. (pondelok) o 16.00 v PC na prízemí bude stretnutie rodín v núdzi. Ak viete o niekom kto potrebuje pomoc a je v núdzi môžete ho oboznámiť so stretnutím.
 • Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí: Vzhľadom na minulotýždňové uvoľnenie opatrení pri slávení liturgie (možnosť detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie prijímať do úst a neobmedzeného počtu) popri už naďalej platných septembrových termínoch ponúkame mimoriadne termíny 4. 7. (sobota) o 9.00 a 11.00. Záujemcovia o tento termín sa môžu hlásiť v kancelárii farského úradu v čase úradných hodín (15.30-17.00) počas tohto týždňa.
 • Posledný zápis nových birmovancov bude tento pondelok (22. 6.)  po večernej sv. omši v kostole. Prineste si, prosím, pero. Týka sa to terajších študentov prvého ročníka na stredných školách. resp. tých ktorí sú v kvinte na osemročných gymnáziách. Prihlásiť sa môžu aj starší.
 • Afterparty nových pobirmovaných bude túto sobotu (27.6.) o 14.00 na farskej terase. Účasť pobirmovaných je potrebná.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11.00 bude oficiálna rozlúčka s o. Marekom.
 • Opál:
  • nedeľa – 11.45
 • Šalgovík:
  • streda, piatok – 18.00,
  • nedeľa – 9.00