Aktuálne oznamy z nedele 27. decembra

 • Na konci roka (Silvester) poďakujeme Pánu Bohu za jeho dobrodenia pri sv. omšiach o 15:00 a 16:30.Z dôvodu pandémie bude tento rok kostol o polnoci  zatvorený.
 • V piatok na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (prikázaný sviatok) budú sv. omše ako v nedeľu. Pridané budú o 8.00; 15.00 a 16.30.
 • Budúca sobota je fatimská. Ranná sv. omša začne modlitbou ruženca.
 • Aj tento rok máme pripravenú modlitbu s textom požehnania domu, resp. bytu, ktorej súčasťou je aj nálepka (20-C+M+B-21), ktorú si môžete nalepiť na dvere. Cena: 2 €.

Opatrenia:

 • Dezinfekcia rúk pred vstupom do kostola
 • Rúško musí zakrývať nos a ústa
 • Nájsť miesto len na sedenie – max. kapacita 240
 • Sadáme si na vyznačené miesto od stredu lavice
 • V kostole sa nesmie stáť a taktiež platí zákaz zhromažďovania sa pred kostolom
 • Dodržiavať rozostupy: pri príchode, odchode a tiež keď čakáme v rade na sv. prijímanie
 • Prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť

Opál

 • piatok a nedeľa o 11.45

Šalgovík

 • pondelok 18.00
 • štvrtok 16.00
 • piatok: 7.30; 9.00
 • sobota: 7.00
 • nedeľa: 7.30; 9.00