Aktuálne oznamy z nedele 27. septembra

 • Budúca sobota je fatimská. Ranná sv. omša začne modlitbou ruženca.
 • Vo štvrtok začínajú októbrové pobožnosti. Pondelok až piatok sa budeme modliť sv. ruženec pred večernou sv. omšou o 17.30. Po pobožnosti o 18.00 je sv. omša.
 • Opatrenia: Pripomíname a prosíme o rešpektovanie:
  • dezinfekcia rúk
  • rúško v kostole musí pokrývať ústa aj nos
 • platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ – tak pri sedení ako aj pri státí – samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti.
 • veriaci, ktorí patria do rizikových skupín: seniori a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu.
 • Pridaná sv. omša pre seniorov je v nedeľu o 15.00
 • Milodar tzv. zvonček sa vyberá po skončení sv. omše pri východe z kostola.

Prvopiatkové spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00
UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00
ST: 17.00 – 18.00
ŠTV: 8.00 – 9.00; 17.00 – 19.00

Opal:           

 • piatok 16.00 (spoveď 15.00 – 16.00)
 • nedeľa: 11.45

Šalgovík:  

 • streda,
 • piatok: 18.00 (spoveď od 16.45)                                            
 • sobota: 7.00
 • nedeľa: 8.00 (seniori) 9.00