Aktuálne oznamy z nedele 30. augusta

 • Budúca sobota je fatimská. Ranná sv. omša začne modlitbou ruženca.
 • V utorok bude kancelária zatvorená z dôvodu štátneho sviatku.
 • Úmysly sv. omší na mesiace október, november, december môžete nahlásiť v kancelárii od stredy (2.9.) v čase od 15.00.
 • Sv. omše v Kaplnke BM začínajú už tento štvrtok o 15.00.
 • Nedeľné sv. omše od 6.09.  sú už o 18.00.
 • 1. Detská sv. omša (Veni Sancte) bude o týždeň v stredu (9.9.) o 18.00. Pozývame všetky deti. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek.
 • Taktiež v stredu (9.9.) pozývame na stretnutie rodičov detí (týka sa to štvrtákov), ktoré idú teraz v septembri na prvé sv. prijímanie. Termíny prijímaní sú: 20.9. ZŠ Šrobárova a 27.9. ZŠ Sibírska, CZŠ, ZŠ Májová a iné.
 • Pozývame birmovancov a mládež na prvú mládežnícku sv. omšu (Veni Sancte) 11.9.2020 (piatok) o 18.00. Po nej bude rozdelenie birmovancov do skupín.
 • Cirkevná umelecká škola na Ďumbierskej ul. robí talentové pohovory v tomto týždni. Bližšie infor. na nástenke.
 • Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. pozýva na zápis do záujmových útvarov. Zápis sa uskutoční od 31.augusta do 15., septembra, v pracovných dňoch od 17.00 do 19.00 na druhom poschodí pastoračného centra. Prihlášky nájdete v predsieni kostola. 

Prvopiatkové spovedanie:

 • PO: 17.00 – 18.00
 • UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00
 • ST: 16.30 – 18.00
 • ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.00

Opál:

 • piatok 16.00 (spoveď 15.00 – 16.00)
 • nedeľa: 11.45

Šalgovík:  

 • streda: 18.00
 • piatok: 18.00 (spoveď od 16.45)
 • sobota: 7.00
 • nedeľa: 9.00