Aktuálne oznamy z nedele 4. októbra

Farský kostol:

 • Pondelok – Piatok: 6.00; 9.00; 17.00; 18.00
 • Sobota: 7.00; 17.00; 18.00
 • Nedeľa: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 11.00; 15.00;16.00; 18.00

Šalgovík

 • Streda a piatok 18.00
 • Nedeľa – 8.00 a 9.00

Opal

 • Nedeľa 11.45

 • Kostol (hlavný vchod) bude otvorený 10. minút pred sv. omšou. Ak je omša slúžená na Váš úmysel, príďte k službe pred kostolom čo najskôr. Prosíme o vzájomnú ohľaduplnosť, lebo maximálna kapacita kostola je 50 ľudí.
 • Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 • Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín a samozrejme tí, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, prosíme a žiadame, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu a internet. Z nášho kostola bude každú nedeľu o 11.00 vysielaná sv. omša cez YouTube kanál farskej stránky www.kristuskral.sk
 • Chceme Vás upozorniť na to, že ak zostanete stáť vonku počas bohoslužieb, v tom prípade nesiete za to vlastnú zodpovednosť. Nie je v našej kompetencii to riešiť. Za to, ako organizátori, nenesieme zodpovednosť. Preto sv. prijímanie tým, ktorí sú vonku, nepodávame.
 • Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach nebude.
 • Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie v tomto školskom roku, bude cez katechétov a kňazov na hodinách náboženstva, ktorí im odovzdajú prihlášky.  Ak nenavštevujete školy našej farnosti, prihlášku nájdete na našej farskej stránke. Vyplnené prihlášky nám odovzdajte katechétom cez detí alebo vhoďte do poštovej schránky farského úradu. PRIHLÁŠKA
 • Krúžky v CVČ vzhľadom na epidemiologickú situáciu ešte nezačnú.