Aktuálne oznamy z nedele 5. júla

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • V predaji si môžete zakúpiť pamätné medaily, ktoré vyšli pri príležitosti 40. výročia Sekčova. Je na nich vyobrazený náš kostol a je vyhotovená v rôznych druhoch kovu. Cena je 6€.
 • Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve  Fóra kresťanských inštitúcií “V nedeľu nenakupujem”. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!  + Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita
 • Od budúcej nedele vám chceme ponúknuť 4 dielnu sériu prednášok na tému, za ktorú prosíme každý deň v modlime Otčenáš:  Ako dozrievať v odpustení. Prvá téma má názov: Psychológia odpustenia a zmierenia. Stretneme sa v PC na prízemí o 20:00.
 • Prosíme mladých, ktoríchcú poslúžiť vo farnosti ako noví animátori pre birmovancov v budúcom školskom roku. Stretneme sa v piatok (10.7.) po večernej sv. omši v kostole.
 • Káva po 9tke bude o týždeň.
 • Opál:
  • nedeľa – 11.4
 • Šalgovík:     
  • piatok – 18.00,
  • nedeľa – 9.00