Aktuálne oznamy z nedele 6. septembra

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • V pondelok pozývame všetky deti na skúšku speváckeho zboru o 17.00 do PC na prízemie.
 • Pozývame všetky deti na 1. Detská sv. omša (Veni Sancte) v stredu (9.9.) o 18.00. Pri tejto sv. omši požehnáme aktovky. Po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré idú teraz v septembri na prvé sv. prijímanie (týka sa to štvrtákov).
 • V piatok pozývame birmovancov a mládež na prvú mládežnícku sv. omšu (Veni Sancte) o 18.00. Po nej bude rozdelenie birmovancov do skupín.
 • Oznam pre snúbencov: vo štvrtok (10.9.) začíname predmanželské náuky. Konať sa budú v kostole o 19.00.
 • Stretko miništrantov bude na budúcu sobotu 12.9. o 9.00 na fare.
 • Milé ženy, pozývame Vás na 1. ženskú konferenciu v našej farnosti s názvom Ľúbezná. Uskutoční sa v sobotu (26.9.) v PC. Viac informácií nájdete na plagátoch, na webe a tiež na facebookovej stránke farnosti. Pri hlavnom východe nájdete letáčiky.

Opál:

 • nedeľa – nebude

Šalgovík

 • streda: 18.00 hod
 • piatok: 18.00 hod
 • nedeľa: 9.00 hod