Aktuálne oznamy z nedele 8. novembra

  1. Každú stredu o 18.00 (rodiny s deťmi) a nedeľu o 11.00 je z nášho kostola vysielaná sv. omša cez YouTube kanál farskej stránky www.kristuskral.sk
  2. Táto streda je výnimočná pre našu farnosť. 11.11.2020 oslavujeme 20. výročie posviacky chrámu. Pozývame o 18.00 naživo.
  3. Každú nedeľu on-line Vás pozývame duchovne pookriať pri biblickej katechéze o 18.00.
  4. Predsieň kostola bude otvorená k súkromnej modlitbe celý týždeň od 9.00 do 18.00
  5. Úmysly sv. omší budú slúžené v dohodnutý deň. Každý deň sa my kňazi stretávame pri slávení Eucharistie, na modlitbe breviára a myslíme na Vás
  6. Kancelária farského úradu bude otvorená v pracovných dňoch od 16.00 do 17.00. V tomto čase budeme k dispozícii aj na telefónnom čísle 051/7701822. Kedykoľvek na e-mailovej adrese: po.sekcov@abuke.sk
  7. Sviatosť zmierenia, eucharistia, pomazanie chorých – kontaktujte nás na telefónnom čísle alebo mailom, aby sme osobne dohodli čas.