Farská kancelária je zatvorená.

Prosíme, aby ste jej návštevu využívali len na nevyhnutné prípady. Na vybavenie svojich žiadostí nás kontaktujte v úradných hodinách telefonicky na tel. č. 051/7701822. Na vybavenie neodkladných záležitostí (napr. pohreb) sme k dispozícii v pracovné dni od 15:30 do 17:00 – ohláste sa zvonením na zvonček s nápisom KANCELÁRIA. Vstup do kancelárie je povolený len s ochranným rúškom.

spoveď môžete v prípade potreby požiadať na základe individuálnej dohody s kňazom na tel. č. 051/7701822. Povinnosťou je mať ochranné rúško