Deti vyrozprávali vianočný príbeh

Vo farskom kostole sme sa 25. decembra 2023 stretli na jasličkovej pobožnosti. Zvestovanie Pána, návšteva Panny Márie u Alžbety, narodenie Pána, príchod pastierov i troch mudrcov… všetky zásadné momenty spojené s príchodom Ježiša Krista na Zem sme mohli znova prežiť vďaka jednoduchej dramatizácii, v ktorej si zahrali asi tri desiatky detí z našej farnosti. Jednotlivé scény dopĺňali hudobné vstupy […]

Advent pre deti v našej farnosti

Aj tento rok sme adventné obdobie začali požehnaním adventných venčekov na detskej svätej omši 29.11.2023. Deti a rodičia priniesli svoje vence na požehnanie s úmyslom prežiť pri nich v modlitbe a rozjímaní celé adventné obdobie. Pán kaplán Michal nás povzbudil, aby sa vence doma nestali len okrasou a dekoráciou, ale pripomienkou, že prežívame čas prípravy na Vianoce. Tradícia rorátnych svätých […]

Biskup Marek u nás požehnal koledníkov

Požehnal a symbolicky vyslal koledníkov Dobrej noviny zo severnej časti Košickej arcidiecézy. Asi štyri stovky dievčat a chlapcov sa spolu so svojimi animátormi zišli na druhú adventnú nedeľu, 10. decembra 2023, okolo oltára nášho kostola. Deti, ktoré prišli na svätú omšu o 11.00, sa usilovne pripravujú na koledovanie počas vianočných sviatkov. Chceli prosiť Pána o jeho ochranu, inšpiráciu a požehnanie, […]

Odpust Krista Kráľa

26. 11. 2023, teda v poslednú nedeľu liturgického roka, sme vo farskom kostole Krista Kráľa slávili odpustovú slávnosť. Svätú omšu celebroval farár z Rímskokatolíckej farnosti Najvätejšej Trojice, Košice – Pereš, vdp. Mgr. Eugen Jurkovič. Kedysi s naším súčasným pánom farárom pôsobil vo farnosti v mestskej časti Terasa, takže nechýbalo ani pár úsmevných príhod odkazujúcich na […]

Týždeň Cirkvi pre mládež 2023

Týždeň Cirkvi pre mládež v tomto roku pripadol na 20. – 26. november, ktorého vyvrcholením je sviatok Krista Kráľa, ustanovený pápežom Františkom aj ako Svetový deň mladých. Daný týždeň je preto zvyčajne venovaný mládeži, ktorá môže objavovať domov-Cirkev práve na úrovni spoločenstiev a farností. Aj naša farnosť teda ponúkla v tento čas o čosi pestrejšiu ponuku aktivít.  Pondelok odštartoval […]

Beh Krista Kráľa

25.11.2023 sa v našej farnosti spustil 2.ročník charitatívneho Behu Krista Kráľa. Tento rok sa zaregistrovalo a bežeckú trasu absolvovalo 70 bežcov rôzneho veku. Peniaze vyzbierané za registračný poplatok budú odovzdané ľuďom, ktorí pri zemetrasení prišli o domovy. Myšlienka, ktorá mne ako koordinátorke projektu zarezonovala, pochádza z pera sv.otca Františka: „Kristus je víťaz Víťazov. Ako JEDINÝ […]

Dvadsaťtri rokov nášho kostola

V sobotu 11. novembra 2023 sme oslávili výročie posviacky kostola Krista Kráľa. Náš vtedajší otec arcibiskup Alojz Tkáč pred dvadsiatimi tromi rokmi slávnostne posvätil náš kostol a oltár. Budova čakajúca na získanie nezmazateľnej pečate chrámu bola vtedy ľuďmi naplnená až po okraj a pri svätej omši vtedy koncelebrovali asi dve desiatky kňazov. V druhú novembrovú sobotu nás síce bolo […]

Duchovná obnova pre birmovancov v Obišovciach

Posledné dva októbrové víkendy strávili birmovanci na duchovnej obnove v Obišovciach v priestoroch Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej. Tento čas využili nie len na načerpanie nových poznatkov, ale aj na sebapoznávanie a budovanie jednoty medzi sebou navzájom. „Neoddeliteľnou súčasťou tejto obnovy bolo aj spoločenstvo nás birmovancov a animátorov. Podstatné bolo, že sme mohli spolu zdieľať tieto chvíle, […]

Milión detí sa modlilo ruženec

Aj tento rok pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zverejnila výzvu pre všetky deti celého sveta, aby sa v jeden deň zjednotili v modlitbe ruženca. Tento rok to bol 18. október. Pred detskou svätou omšou v stredu 18. októbra 2023 sa do tejto celosvetovej iniciatívy zapojili aj naše sekčovské deti. Pod vedením pána diakona Šimona prosili s ružencom […]

S požehnanou aktovkou za úlohami!

V stredu 6. septembra 2023 sme na začiatok školského roka slávili Veni Sancte spojené s požehnávaním aktoviek. V deň výročia posviacky našej katedrály sa Kostol Krista Kráľa naplnil množstvom školákov a školáčok na prvú detskú svätú omšu v novom školskom roku 2023/2024. Každé dieťa bolo pozvané položiť svoju aktovku pod oltár, a tak symbolicky odovzdať svoju celoročnú […]