Predbirmovková „guľáš“ party

Sobotný deň (19.6.2021) sa niesol v duchu spoločne strávených chvíľ birmovancov, animátorov a kňazov našej farnosti. Tento čas priniesol oživenie, po dlhšej dobe uzavretia sa do seba, pre mladých, ktorí sa aktívne zapojili do pripraveného programu. Plán bol odštartovať akciu o 11:00, ale keďže poznáme typickú ľudskú dochvíľnosť na kolektívnych stretnutiach, začali sme s istým meškaním, ale predovšetkým s modlitbou […]

Vigília Zoslania Ducha Svätého

Podobne, ako kedysi Ježišovi učeníci, sme sa aj my v našej farnosti zišli 22. mája 2021 o 18:00 hod. na tom istom mieste – v kostole Krista Kráľa, aby sme spoločne slávili turičnú vigíliu a očakávali Ducha Svätého.             Skôr, než sa začala svätá omša, sme si prostredníctvom krátkych zamyslení pripomenuli 7 darov Ducha Svätého – dar rady […]