Arcidiecézna púť detí v Obišovciach 2024

 Na detskú púť zavítalo 850 účastníkov z viac ako 40 farností. Dopravili sme sa vlakom do Ličartoviec, odkiaľ sme pokračovali pešou púťou do pútnického areálu v Obišovciach. Po ceste sme absolvovali sedem zastavení o radostiach v živote Panny Márie. Pre naše a aj  ďalšie deti si pripravil program kňaz košickej arcidiecézy Marián Kašaj, ktorý je rok […]

Výlet mladých do Košíc

Mládež našej farnosti sa 13. apríla 2024 vybrala na výlet do Košíc, kde spoznávala krásy, najmä prítomné sakrálne stavby, tohto mesta. Dopoludnia sme navštívili Dóm sv. Alžbety, o ktorom sme si vypočuli pútavý výklad a mnoho historických zaujímavostí. Z blízka sme si mohli prezrieť hlavný oltár a tabuľové maľby, nahliadli sme aj do krypty Františka II. […]

Trochu iná krížová cesta

Nedeľné pobožnosti krížovej cesty vo farskom kostole vyvrcholili 17. marca dramatizovanou krížovou cestou detí našej farnosti. Farský kostol sa o tretej popoludní zaplnil asi ako na nedeľnú svätú omšu. Ako povedal pán farár, zišli sme sa, aby sme sa spolu modlili a uvažovali nad Ježišovým utrpením. Tento raz nám však nepomáhali vyobrazenia zastavení po obvode kostola, ale […]

Deti vyrozprávali vianočný príbeh

Vo farskom kostole sme sa 25. decembra 2023 stretli na jasličkovej pobožnosti. Zvestovanie Pána, návšteva Panny Márie u Alžbety, narodenie Pána, príchod pastierov i troch mudrcov… všetky zásadné momenty spojené s príchodom Ježiša Krista na Zem sme mohli znova prežiť vďaka jednoduchej dramatizácii, v ktorej si zahrali asi tri desiatky detí z našej farnosti. Jednotlivé scény dopĺňali hudobné vstupy […]

Advent pre deti v našej farnosti

Aj tento rok sme adventné obdobie začali požehnaním adventných venčekov na detskej svätej omši 29.11.2023. Deti a rodičia priniesli svoje vence na požehnanie s úmyslom prežiť pri nich v modlitbe a rozjímaní celé adventné obdobie. Pán kaplán Michal nás povzbudil, aby sa vence doma nestali len okrasou a dekoráciou, ale pripomienkou, že prežívame čas prípravy na Vianoce. Tradícia rorátnych svätých […]

Biskup Marek u nás požehnal koledníkov

Požehnal a symbolicky vyslal koledníkov Dobrej noviny zo severnej časti Košickej arcidiecézy. Asi štyri stovky dievčat a chlapcov sa spolu so svojimi animátormi zišli na druhú adventnú nedeľu, 10. decembra 2023, okolo oltára nášho kostola. Deti, ktoré prišli na svätú omšu o 11.00, sa usilovne pripravujú na koledovanie počas vianočných sviatkov. Chceli prosiť Pána o jeho ochranu, inšpiráciu a požehnanie, […]

Odpust Krista Kráľa

26. 11. 2023, teda v poslednú nedeľu liturgického roka, sme vo farskom kostole Krista Kráľa slávili odpustovú slávnosť. Svätú omšu celebroval farár z Rímskokatolíckej farnosti Najvätejšej Trojice, Košice – Pereš, vdp. Mgr. Eugen Jurkovič. Kedysi s naším súčasným pánom farárom pôsobil vo farnosti v mestskej časti Terasa, takže nechýbalo ani pár úsmevných príhod odkazujúcich na […]

Týždeň Cirkvi pre mládež 2023

Týždeň Cirkvi pre mládež v tomto roku pripadol na 20. – 26. november, ktorého vyvrcholením je sviatok Krista Kráľa, ustanovený pápežom Františkom aj ako Svetový deň mladých. Daný týždeň je preto zvyčajne venovaný mládeži, ktorá môže objavovať domov-Cirkev práve na úrovni spoločenstiev a farností. Aj naša farnosť teda ponúkla v tento čas o čosi pestrejšiu ponuku aktivít.  Pondelok odštartoval […]

Beh Krista Kráľa

25.11.2023 sa v našej farnosti spustil 2.ročník charitatívneho Behu Krista Kráľa. Tento rok sa zaregistrovalo a bežeckú trasu absolvovalo 70 bežcov rôzneho veku. Peniaze vyzbierané za registračný poplatok budú odovzdané ľuďom, ktorí pri zemetrasení prišli o domovy. Myšlienka, ktorá mne ako koordinátorke projektu zarezonovala, pochádza z pera sv.otca Františka: „Kristus je víťaz Víťazov. Ako JEDINÝ […]

Dvadsaťtri rokov nášho kostola

V sobotu 11. novembra 2023 sme oslávili výročie posviacky kostola Krista Kráľa. Náš vtedajší otec arcibiskup Alojz Tkáč pred dvadsiatimi tromi rokmi slávnostne posvätil náš kostol a oltár. Budova čakajúca na získanie nezmazateľnej pečate chrámu bola vtedy ľuďmi naplnená až po okraj a pri svätej omši vtedy koncelebrovali asi dve desiatky kňazov. V druhú novembrovú sobotu nás síce bolo […]