S požehnanou aktovkou za úlohami!

V stredu 6. septembra 2023 sme na začiatok školského roka slávili Veni Sancte spojené s požehnávaním aktoviek. V deň výročia posviacky našej katedrály sa Kostol Krista Kráľa naplnil množstvom školákov a školáčok na prvú detskú svätú omšu v novom školskom roku 2023/2024. Každé dieťa bolo pozvané položiť svoju aktovku pod oltár, a tak symbolicky odovzdať svoju celoročnú […]

Leto s mladými Krista Kráľa

Počas letných prázdnin sme pre mladých v našej farnosti prichystali viacero akcií, kde mohli budovať kvalitné vzťahy, byť súčasťou dobrého spoločenstva a byť bližšie Bohu.Prvou z nich bol tzv. večer spoločenských hier, ktorý nám poskytol ideálny priestor pre zábavu a oddych, rovnako aj pre bližšie spoznanie sa navzájom, pretože mnohé stolné hry, ako napríklad Človeče nehnevaj sa, dokážu […]

Ožili sme olympijským duchom

V našej farnosti sa od 21. do 25.8.2023 konal už 21. ročník detských olympijských hier, denného tábora pre prázdninujúcich žiakov a žiačky základných škôl. „Úžasné skutky, akože haló! On uzdraví, ako sa to stalo?“ znelo v hymne tohtoročných detských olympijských hier. Osemdesiat detí v auguste spoznávalo Ježiša cez jeho skutky: zázrak na svadbe v Káne, […]

Farár: Som rád, že som tu!

Náš duchovný otec Pavol bol otcom dekanom Jozefom uvedený do úradu farára. V nedeľu 2. júla 2023 svätú omšu o 9.00 v našom farskom kostole celebroval otec dekan Jozef Dronzek. Slávenie bolo bohatšie o obrady uvedenia farára do úradu, lebo Mons. Bernard Bober, náš otec arcibiskup a metropolita, s platnosťou od 1. júla 2023 ustanovil nášho doterajšieho farského administrátora Pavla Kožuška […]

Primičná svätá omša – O. Jozefa, SDB

   Posledná júnová sobota a nedeľa sa niesla v znamení kňazskej vysviacky a primícií nášho rodáka Jozefa Peržeľa, saleziána Dona Bosca /SDB/. Sviatosť kňazstva prijal  diakon Jozef Peržeľ, SDB v sobotu 24. júna 2023 z rúk otca biskupa Mons. Vladimíra Feketeho, SDB. Spolu s našim rodákom bol vysvätený aj jeho spolubrat M. Podstavek, SDB, rodák zo Žiliny. Vysviacka sa konala […]

Bodka za školským rokom 2022/2023

Detské sv. omše, katechézy pre deti a ich rodičov, detské stretká, hodiny náboženstva v škole… Za to i mnoho ďalšieho sme na konci júna ďakovali spoločným slávením a agapé. V stredu 28. júna večer bola posledná detská svätá omša v končiacom sa školskom roku 2022/2023. Ku chvále Boha za životy kniežat apoštolov, sv. Petra a Pavla, sme pridali aj vďaku za […]

Mike :)

Dňa 24. 6. 2023, na sviatok svätého Jána Krstiteľa, Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach zorganizovalo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy, a to vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove. Túto vynikajúcu akciu si nenechali ujsť ani naši miništranti. A keďže sa nevedeli dočkať, dorazili na miesto ako prví. Privítalo ich mierne mrholenie, ale ani to nepokazilo náladu. Po zaregistrovaní sa […]

Prikázaný sviatok

Vo štvrtok 8.6.2023 sa aj v našej farnosti slávil prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Záver poobednej svätej omše vyvrcholil Eucharistickou procesiou okolo farského kostola – so zastaveniami pri štyroch „oltárikoch“. Bola tak vzdaná úcta Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína v Oltárnej sviatosti. Ani daždivé počasie ľudí neodradilo, aby v tento deň spoločne vyjadrili vieru v živého Krista […]

Deň rodiny :)

Príjemné slnečné počasie sme v nedeľu 28. mája 2023 využili na stretnutie celého farského spoločenstva v podobe Dňa rodiny. V priebehu popoludnia, až do večernej svätej omše, bol prichystaný pestrý program, v ktorom si každý mohol nájsť niečo svoje. Začali sme o 13:30 modlitbou vo farskom kostole vedenou pánom farárom. Po nej si rodinky mohli vybrať ako svoj čas […]

Detský farský karneval

Fašiangový čas sme v našej farnosti zavŕšili detským karnevalom, ktorý sa konal 18.02.2023. V toto sobotňajšie popoludnie sa pastoračné centrum zmenilo na miesto plné hudby, zábavy, súťaží, či chutného jedla. Avšak tým hlavným, čo vytváralo skvelú atmosféru, bolo vyše 100 zaujímavých, väčších, či menších, ale predovšetkým rozmanitých masiek. Rozprávkové postavy, zvieratá, povolania, rôzne druhy jedla, […]