Guľaš párty

My, tohtoroční birmovanci, sme sa 21.5.2022 stretli na akcii s názvom „GUĽÁŠ PÁRTY“. Sobotňajšie ráno sme začali spoločnou modlitbou a pokračovali rozcvičkou v podobe najznámejšieho tanca – tzv. belgičáka. Následne sme boli náhodne rozdelení do skupiniek, v ktorých sme na stanovištiach, pripravených našimi animátormi, plnili rôzne zaujímavé úlohy = pomocou jednej ruky sme skladali papierové loďky, bez pomoci […]

Duchovná obnova Reštart povzbudila birmovancov vo viere

Birmovanci našej farnosti sa prvý aprílový víkend stretli na duchovnej obnove s názvom Reštart, ktorú sú pre nich pripravili animátori a mladí zo Spoločenstva Damask. Spoločný program začali piatkovou krížovou cestou a mládežníckou svätou omšou, ktorý celebroval pán kaplán Lukáš. V pastoračnom centre pokračovali nielen zábavnými aktivitami, ale aj tzv. Územím modlitby, kde sa mohli stíšiť, premýšľať a modliť. Sobotňajší […]

Odpust Krista Kráľa

Dňa 21.11. 2021 sa vo farskom kostole Krista Kráľa konala odpustová slávnosť, ktorej predsedal otec biskup Marek Forgáč. Vypočuť si jeho kázeň a pozrieť fotky zo slávnosti si môžete nájsť nižšie. Fotogaléria:

Výlet do KE

Kroky miništrantov smerovali počas výletu na Košické letisko a neskôr do SteelParku. No najprv ich kroky smerovali do kostola na spoločnú svätú omšu, po nej  sa pobrali na vlakovú stanicu a odtiaľ do Košíc. Prvou povinnou zastávkou bola zmrzlina. Po nej  24 – je to číslo autobusu, ktorí nás odviezol na Košické letisko. Tam sa […]

Predbirmovková „guľáš“ party

Sobotný deň (19.6.2021) sa niesol v duchu spoločne strávených chvíľ birmovancov, animátorov a kňazov našej farnosti. Tento čas priniesol oživenie, po dlhšej dobe uzavretia sa do seba, pre mladých, ktorí sa aktívne zapojili do pripraveného programu. Plán bol odštartovať akciu o 11:00, ale keďže poznáme typickú ľudskú dochvíľnosť na kolektívnych stretnutiach, začali sme s istým meškaním, ale predovšetkým s modlitbou […]

Vigília Zoslania Ducha Svätého

Podobne, ako kedysi Ježišovi učeníci, sme sa aj my v našej farnosti zišli 22. mája 2021 o 18:00 hod. na tom istom mieste – v kostole Krista Kráľa, aby sme spoločne slávili turičnú vigíliu a očakávali Ducha Svätého.             Skôr, než sa začala svätá omša, sme si prostredníctvom krátkych zamyslení pripomenuli 7 darov Ducha Svätého – dar rady […]