Katechézy pre deti a rodičov

Milé deti, milí rodičia,
tento rok sa nám prvýkrát podarilo začať katechézy pre deti a rodičov prezenčnou formou. Stretávame sa pravidelne podľa príslušných skupín v Pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. na prvom poschodí. Môže sa však stať, že sa kvôli vážnym dôvodom nemôžete zúčastniť katechézy. Rozhodli sme sa Vám ponúknuť možnosť zúčastniť sa katechézy online formou. Na tejto stránke nájdete všetky témy a katechézy, ktoré sme nahrali minulý školský rok 2021/2022. Videá sa môžu líšiť v drobnostiach od našich katechéz, ale hlavné a podstatné časti sú rovnaké ako to, čo spoločne preberáme. Videá katechéz sú sprístupnené na sociálne sieti youtube a sú zoradené podľa dátumov a tém v pracovnom zošite. Prajeme Vám príjemné sledovanie:-)

Katechézy pre deti a rodičov