Vdp. Jozef Peržeľ SDB
Vysviacka: 24.júna 2023

Vdp. Ján Krupa SDB
Vysviacka: 20.júna 2015

Vdp. Peter Jano
Vysviacka: 19.júna 2010

Vdp. Martin Matej Hrebík
Vysviacka: 20. júna 2009

Vdp. Matúš Imrich
Vysviacka: 21. júna 2008

vdp. Peter Jurašek
Vysviacka: 21. júna 2008

vdp. Jozef Juraško
Vysviacka: 17. júna 2006

vdp. Peter Kuchár SDB
Vysviacka: