Aktuálne farské oznamy a program svätých omší na tento týždeň si môžete pozrieť TU»
(staré oznamy si môžte pozrieť v archíve oznamov)

Spovedanie: Pondelok až piatok pred večernou sv. omšou od 17.10 do 17.55 a v dopoludnia v utorok a štvrtok od 8.15 do 8.55.
Časy spovedania v prvopiatkovom týždni sú vždy uvedené v aktuálnych farských oznamoch. Vo vážnych a nevyhnutných prípadoch sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Pondelok:6:00 a 18:00 hod.
Utorok:9:00 a 18:00 hod.
Streda:6:00 a 18:00 hod. (sv. omša zvlášť pre deti)
Štvrtok:9:00 a 18:00 hod., 18:45 – 19:30 hod. adorácia Sviatosti Oltárnej
Piatok:6:00 a 18:00 hod. (sv. omša zvlášť pre mladých a birmovancov)
Sobota:7:00 hod. (1. sobota – večeradlo po sv. omši )18:00 hod.
Nedeľa:6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00 (v letnom období o 19:00 hod.)1. nedeľa – 14.30: Modlitba posv. ruženca, spojená s výmenou ružencových tajomstiev3. nedeľa – 14.30: Mariánske večeradlo