Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Aktuálne oznamy z nedele 28.3.2021

Nešírme rozdelenie, ale snažme sa o jednotu medzi najbližšími; nekritizujme jeden druhého, ale milujme; nehádajme sa, ale prinášajme pokoj; pokoj nech vládne v našich rodinách. Prinášajme ho svojim postojom, slovom, skutkom…..každý z nás nech je strojcom pokoja a lásky.