Vdp. Pavol Kožuško

Farár od r. 2020

Vdp.  Marek Kreheľ

Farár od r. 2007 – 2020

 • nar. 4.3. 1976 v Prešove
 • pochádza z Chmeľovca
 • 1990 – 1994 Gymnázium v Prešove
 • 1994 – 2001 štúdium teológie v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach
 • 16.6.2001 kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2001 – júl 2005 kaplán v Sabinove
 • od júla 2005 kaplán vo Farnosti Krista Kráľa v Prešove-Sekčove
 • od júla 2006 do júna 2007 kaplán v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • od júla 2007 – farár, Prešov–Sekčov

Vdp. Bartolomej Salanci

Farár; 1997 – 2007

 • nar. 13 apríla 1967 v Humennom
 • pochádza z Lieskovca
 • VŠ: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, teologický inštitút Spišská Kapitula Spišské Podhradie
 • pôsobiská: 1995 – 1997 – kaplán Prešov
 • od 1. júla 1997 do 30. júna 2007 – farár, Farnosti Krista Kráľa, Prešov – Sekčov