VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV

(pred uzavretím manželstva)

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacvecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať?

  1. Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade
  2. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku (viď adresa), kde spíšete „Žiadosť o uzavretie manželstva
  3. V najbližšom čase po spísaní žiadosti je potrebné  spísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade
  4. Úradné hodiny na farskom úrade pre snúbencov sú: Po – Pia: 15.30 – 16.45
  5. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 6 stretnutí (cca 1 hod. týždenne)
  6. Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva (môže tak urobiť jeden z manželov s OP)

K žiadosti o uzavretie manželstva  potrebujete:

Adresa matričného úradu v Prešove:

Mestský úrad, Matričný úrad, Jarková 23 
Po 8.00 – 16.00
Ut 8.00 – 16.00
St 8.00 – 17.00
Št 8.00 – 16.00
PI 8.00 – 15.00

K spísaniu cirkevnej zápisnice budete potrebovať tieto doklady:

 Príprava snúbencov na uzavretie sviatosti manželstva

Prihlásenie na snúbeneckú náuku je možne osobne, telefonický alebo mailom. Snubenecké náuky pripravujeme predovšetkým pre páry, ktoré plánujú uzatvoriť sviatosť manželstva v našej farnosti.
e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón: 051/ 770 18 22

„Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom“ (Prís 1, 7).


Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene, lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov“(Prísl. 2,1-8).