Sviatosti

Sviatosť krstu

Stávame sa Božími deťmi

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť.
Viac

Sviatosť oltárna

Zjednotenie sa s Kristom

Oltárnu sviatosť ustanovil Pán Ježiš ako pokrm a nápoj pre naše duše. Ňou nás živí a nasycuje
Viac

Sviatosť birmovania

Osobitné vyliatí Ducha Svätého

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života.
Viac

Sviatosť manželstva

Sviatosť služby

Už nie ja ale MY
Viac

Sviatosť kňazstva

Služba

Poďte ku mne a Choďte do celého sveta.
Viac

Sviatosť zmierenia

Zmierenie sa s Bohom

Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé „duchovné vzkriesenie“, prinavracia dôstojnosť.
Viac

Sviatosť pomazania chorých

Posila na duchu i tele

Slúži na uzdravenie človeka na tele i na duši z Božej moci.
Viac