Rímskokatolícka farnosť Krista Kráľa, Prešov

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov
IČO: 36154784

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
Kancelária: 051/ 770 18 22
Služobný telefón: 0948 078 023

Sme tu pre Vás:

Kancelária farského úradu je k dispozícii pondelok až piatok od 15:30 do 17:00.

Farský účet Krista Kráľa:
IBAN: SK74 0900 0000 0005 0004 4923

Šalgovík :
IBAN: SK05 7500 0000 0040 0802 1138