Rímskokatolícka farnosť Krista Kráľa, Prešov

Námestie Krista Kráľa 1
080 01 Prešov
IČO: 36154784

e-mail: po.sekcov@abuke.sk
telefón (kancelária, kapláni): 051/ 770 18 22

Bankové spojenie: SK74 0900 0000 0005 0004 4923