Kapláni – Farnosť Krista Kráľa, Prešov-Sekčov

Vdp. Jozef Harvan

Kaplán vo farnosti od roku 2019

Vdp. Michal Pavlík

Kaplán vo farnosti od roku 2019

Vdp. Lukáš Libák

Kaplán vo farnosti od roku 2017

Vdp. Martin Gazdačko

Kaplán vo farnosti 2016-2019

Vdp. Edvin Berger

Kaplán vo farnosti  2015-2016

Vdp. Martin Rečlo

Kaplán vo farnosti  2014 – 2017

Vdp. Jozef Kuľha

Kaplán vo farnosti 2013 – 2014

Vdp. Radoslav Gönci

Kaplán vo farnosti od roku 2012-2015

Vdp. Matúš Bašista

Kaplán vo farnosti 2011 – 2013

Vdp. Marcel Stanko

Kaplán vo farnosti 2011 – 2012

Vdp. Peter Fogaš

Kaplán vo farnosti, 2010 – 2011

Vdp. Radoslav Bačo

Kaplán vo farnosti, 2009 – 2011

Vdp. Peter Obšitník

Kaplán vo farnosti, 2008 – 2009

Vdp. Michal Harakal

Kaplán vo farnosti, 2006 – 2010

Vdp. Miroslav Turák

Kaplán vo farnosti, 2006 – 2010

Vdp. Marek Kreheľ

Kaplán vo farnosti, 2005 – 2006

Vdp. Stanislav Stronček

Kaplán vo farnosti, 2004 – 2005

Vdp. Dušan Škurla

Kaplán vo farnosti, 2002 – 2005

Vdp. Martin Kertýs

Kaplán vo farnosti, 2003 – 2004

Vdp. Viliam Gavula

Kaplán vo farnosti, 2002 – 2003

Vdp. Andrej Kačmár

Kaplán vo farnosti, 2000 – 2002

Vdp. Ľubomír Vaňo

Kaplán vo farnosti, 2000 – 2002

Vdp. Rastislav Dvorový

Kaplán vo farnosti, 1998 – 2000

Vdp. Marek Pristaš

Kaplán vo farnosti, 1998 – 2000

Vdp. Ľubomír Gulák

Kaplán vo farnosti, 1996 – 1997