Kapláni – Farnosť Krista Kráľa, Prešov-Sekčov

Vdp. Jozef Harvan

Kaplán vo farnosti od roku 2019

 • Narodený v roku 1979 v Humennom
 • Pochádza: Modra nad Cirochou
 • ZŠ: 1. stupeň v Modre nad Cirochou, 2. stupeň v Kamenici nad Cirochou
 • 1994 – 1998 Stredná priemyselná škola v Snine
 • 2001 – 2002 Civilná služba v Arcidiecéznej Charite Humenné
 • 2002 – 2009 Formácia v Kňazskom seminári a štúdium na Teologickej fakulte KU v Košiciach
 • Pastoračný ročník a diakonská prax vo farnosti Žakovce, Spišská diecéza
 • Diakonská vysviacka 20.6.2008 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, tamtiež aj kňazská vysviacka 20.6.2009
 • Pôsobiská: 2009 – 2012 Kapušany pri Prešove, 2012 – 2018 Žakovce, Spišská diecéza, 2018 – 2019 Osušie, Rožňavská diecéza

Vdp. Michal Pavlík

Kaplán vo farnosti od roku 2019

 • Narodený:  23.06.1991 v Michalovciach
 • Pochádza: Staré
 • ZŠ: Staré a Strážske
 • SŠ: Gymnázium Pavla Horova Michalovce
 • 2010 – 2012 – formácia v kňazskom seminári v Košiciach a štúdium na TF KU v Košiciach
 • 2012 – 2013 – pastoračný študijný rok na -Theol. Hochschule Sankt Georgen vo Frankfurte nad Mohanom
 • 2014 – 2017 – formácia v kolégiu Germanicum et Hungaricum a štúdium
  na Pontificia Università Gregoriana v Ríme.
 • október 2017 – diakonská vysviacka v Kostole Sant’Ignazio v Ríme
 • 2017 – 2018 – diakonská prax vo Farnosti Svätej rodiny v Košiciach
 • jún 2018 – kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2018 – 2019 – kaplán vo Farnosti Svätej rodiny v Košiciach
 • od júla 2019 – kaplán vo Farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Lukáš Libák

Kaplán vo farnosti od roku 2017

 • Narodený:  10.2.1981 Snina
 • Pochádza: Belá nad Cirochou
 • ZŠ: Belá nad Cirochou
 • SŠ: Gymnázium Snina
 • 2001 – 2008 – formácia v kňazskom seminári v Košiciach a štúdium na TF KU v Košiciach
 • 22. júna 2007 diakonská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2007 – 2008 diakonská prax vo Farnosti Krista Kráľa, Prešov – Sekčov
 • 21. júna 2008 kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2008 – 2009 kaplán vo Farnosti Veľký Šariš
 • 2009 – 2011 kaplán vo Farnosti Lipany
 • 2011 – 2017 kaplán vo Farnosti Sobrance
 • od júl 2017 kaplán vo Farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Martin Gazdačko

Kaplán vo farnosti 2016-2019

 • Narodený: 6. Júna 1984 v Košiciach
 • Pochádza: Rozhanovce
 • ZŠ: Rozhanovce
 • SŠ: Hotelová akadémia v Košiciach
 • 2003 – 2010 – formácia v kňazskom seminári v Košiciach a štúdium na TF KU v Košiciach
 • 2006 – 2007 pastoračný ročník vo Farnosti sv. Egida v Bardejove.
 • 19.jún 2009 diakonská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2009 – 2010 diakonská prax vo Farnosti Krista Kráľa, Prešov – Sekčov
 • 19.jún 2010 kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2010 – 2012 kaplán vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie, Ohradzany
 • 2012 – 2016 kaplán vo Farnosti Narodenia Panny Márie, Michalovce
 • od júl 2016 kaplán vo Farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Edvin Berger

Kaplán vo farnosti  2015-2016

 • nar. 7.5. 1977 v Košiciach
 • 1995 absolvent Strednej zdravotníckej školy v Košiciach
 • 1998 absolvent nadstavbového štúdia Strednej zdravotníckej školy v Košiciach
 • 1999 základná vojenská služba Kežmarok
 • 1999 – 2006 štúdium teológie a formácia v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach, TF KU Ružomberok a v Mount St. Mary’s University, Emmitsburg, Maryland, USA.
 • 17.6.2006 kňazská vysviacka  Dóm sv. Alžbety v Košiciach
 • 2006 – 2008 kaplán Zborov
 • 2008 – 2009 kaplán Moldava nad Bodvou
 • 2007 – 2009 notár Metropolitného tribunálu v Košiciach
 • 2009 – 2015 postgraduálne štúdia Rím
 • od 1 septembra 2015 kaplán vo Farnosti Krista Kráľa Prešov-Sekčov

Vdp. Martin Rečlo

Kaplán vo farnosti  2014 – 2017

 • Narodený: 22. máj 1987 v Košiciach
 • Pochádza: Košice – Kavečany
 • ZŠ: Košice
 • SŠ: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach
 • 2007 – 2014 – štúdium na Teologickej fakulte KU v Košiciach, formácia v kňazskom seminári
 • 2009 – 2010 – pastoračný ročník vo Farnosti sv. Faustíny v Horodku – Ukrajina
 • 14. jún 2013 – diakonská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2013 – 2014 – diakonská prax vo Farnosti povýšenia sv. kríža v Snine
 • 14. jún 2014 – kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • od júla 2014 – kaplán vo Farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Jozef Kuľha

Kaplán vo farnosti 2013 – 2014

 • Trvalé bydlisko: Hrubov
 • ZŠ: 1983 – 1991 Hrubov, Turcovce
 • SOŠ: 1991 – 1994 Výučný list, SOŠ Chemická, Obrábač kovov, Humenné
 • SŠ: 1994 – 1996 Maturita, Stredná odborná škola strojárska, Banská Bystrica
 • ZVS: 1996 – 1997 Vojak – Sečovce, Košice
 • VŠ: 1997 – 2004 Teologická fakulta v Košiciach
 • Pastoračný ročník: 2000 – 2001 Zborov
 • Diakonská vysviacka: 13. 06. 2003 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • Diakonská prax: 2003 – 2004 vo Farnosti – Košice Sídlisko Ťahanovce
 • Kňazská vysviacka: 19. 06. 2004 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • Pôsobil: ako kaplán vo farnosti 2004  Ľubiša, 2006 Prešov sv. Mikuláša, 2009 Sečovce, 2010 Vranov nad Topľou sv. Františka z  Assisi,
 • od júla 2013 kaplán vo farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Radoslav Gönci

Kaplán vo farnosti od roku 2012-2015

 • Trvalé bydlisko: Trstené pri Hornáde
 • ZŠ: 1989 – 1998 Trstené pri Hornáde a Ždaňa
 • SŠ: 1998 – 2002 Obchodná akadémia Watsonova v Košiciach
 • VŠ: 2002 – 2009 Teologická fakulta v Košiciach
 • Pastoračný ročník: 2005 – 2006 Jablonec nad Nisou (ČR)
 • Diakonská vysviacka: 20. 06. 2008 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • Diakonská prax: 2008 – 2009 vo Farnosti sv. Michala Archanjela v Ľubiši
 • Kňazská vysviacka: 20. 06. 2009 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • Pôsobil: 2009 – 2012 kaplán vo Farnosti  Narodenia Panny Márie v Michalovciach
 • od júla 2012 kaplán vo farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Matúš Bašista

Kaplán vo farnosti 2011 – 2013

 • Narodený: 19.1. 1980 vo Vranove nad Topľou, pochádza z Hlinného
 • Trvalé bydlisko: Hlinné
 • ZŠ: 1986 – 1990 základná škola Hlinné
  1990 – 1994 základná škola Soľ
 • SŠ: 1994 – 1998 Gymnázium Vranov nad Topľou
 • 1998 – 2005 štúdium teológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku Teologickej fakulty v Košiciach
 • 2001 – 2002 základná vojenská služba Martin, Trebišov
 • 18. 6. 2005 – kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • Pôsobil: 2005 – júl 2007 kaplán vo farnosti Nižný Hrušov
 • 2007 – júl 2011 kaplán vo farnosti Ruskov
 • od júla 2011 kaplán vo farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Marcel Stanko

Kaplán vo farnosti 2011 – 2012

 • Narodený: Snina
 • Trvalé bydlisko: Zemplínske Hámre (farnosť Belá nad Cirochou)
 • ZŠ: 1984 – 1992 ZŠ v Snine
 • SŠ: 1992 – 1996 gymnázium v Snine
 • 1997 – 2005 Teologická fakulta v Košiciach (a súbežne formácia v kňazskom seminári)
 • Základná vojenská služba: 1996/97 VÚ 6335 Prešov
 • Formačný ročník: 2000/2001 Jablonec nad Nisou (ČR)
 • Formačný ročník: 2003/2004 Ružomberok, Univerzitné pastoračné centrum
 • Diakonská prax: 2004/2005 sídlisko Ťahanovce, Košice
 • Pôsobil: 2005/2006 Kokošovce
  2006/2008 Trebišov
  2008/2011 Košice – Nad jazerom
  2011 – 2012 – Prešov – Sekčov

Vdp. Peter Fogaš

Kaplán vo farnosti, 2010 – 2011

 • Narodený: 20. júla 1980
 • Trvalé bydlisko: Tulčík
 • ZŠ: 1986 – 1994 ZŠ v Tulčíku
 • SŠ: 1994 – 1998 Obchodná akadémia v Prešove
 • 1998 – 2000 Filozofická fakulta PU v Prešove
 • 2000 – 2007 Teologická fakulta KU v Košiciach
 • 23. jún 2007 kňazská vysviacka v Košiciach
 • Pôsobil: 2007 – 2010 kaplán vo farnosti Humenné – Pod Sokolejom

Vdp. Radoslav Bačo

Kaplán vo farnosti, 2009 – 2011

 • Narodený: 1980
 • Pochádza: z Trebišova
 • ZŠ: Trebišov
 • SŠ: SPŠ – potravinárska, Trebišov
 • 2002 – 2009: Teologická fakulta v Košiciach
 • Diakonská prax: Humenné
 • Pôsobil: Prešov – Solivar

Vdp. Peter Obšitník

Kaplán vo farnosti, 2008 – 2009

 • Narodený: 6.február 1981
 • Pochádza: Olšovany; filiálka farnosti Ruskov
 • ZŠ: 1-4roč. Olšovany; 5-8roč. Ruskov
 • SŠ: Hotelová akadémia v Košiciach
 • 2001 -2008 Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach
 • Diakonská prax 2007/08 farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach
 • 21. júna 2008 kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • od 1. júla 2008 kaplán vo farnosti Krista Kráľa Prešov Sekčov

Vdp. Michal Harakal

Kaplán vo farnosti, 2006 – 2010

 • nar. 13. 2. 1978 v Humennom
 • pochádza z Dlhého nad Cirochou
 • 1984 – 1987 základná škola Humenné
 • 1987 – 1992 základná škola Dlhé nad Cirochou
 • 1992 – 1996 SOU – stavebné v Humennom
 • 1996 – 1997 základná vojenská služba Bardejov, Michalovce
 • 1997 – 2004 štúdium teológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku Teologickej fakulty v Košiciach
 • 19. 6. 2004 – kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2004 – júl 2006 kaplán vo farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach
 • od júla 2006 kaplán vo farnosti Krista Kráľa v Prešove – Sekčove

Vdp. Miroslav Turák

Kaplán vo farnosti, 2006 – 2010

 • nar. október 1975 v Lipanoch
 • bydlisko: Kamenica pri Lipanoch
 • škola: ZŠ 1981 Kamenica 1-4, potom Lipany 5-8, potom SOU-poľnohospodárske
  v Sabinove 1-3 ročník, napokon nádstavba s maturitou 1993-95, tá istá
  škola SOU Sabinov
 • 1995-2002 štúdium na bohosloveckej fakulte v Košiciach , v tom istom roku aj kňazská vysviacka
 • Pôsobiská:
  2002-2003 Sabinov
  2003-2005 Soľ
  od r. 2005 Prešov – Sekčov

Vdp. Marek Kreheľ

Kaplán vo farnosti, 2005 – 2006

 • nar. 4. 3. 1976 v Prešove
 • pochádza z Chmeľovca
 • 1990 – 1994 Gymnázium v Prešove
 • 1994 – 2001 štúdium teológie v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského
  v Košiciach
 • 16.6.2001 kňazská vysviacka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
 • 2001 – júl 2005 kaplán v Sabinove
 • od júla 2005 kaplán vo farnosti Krista Kráľa v Prešove

Vdp. Stanislav Stronček

Kaplán vo farnosti, 2004 – 2005

 • nar. 13. februára 1965 v Nemcovciach
 • trvalé bydlisko: Nemcovce 46, okr. Bardejov
 • ZŠ: ZŠ: 1. – 4. tr. Nemcovce
  5. – 9. tr. Kurima
 • SŠ: Gymnázium, Spišská Stará Ves
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Košice
 • Pôsobiská:
  2000 – 2004, kaplán v Zborove
  2004, kaplán v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
  2004 – 2005, kaplán v Prešove – Sekčove

Vdp. Dušan Škurla

Kaplán vo farnosti, 2002 – 2005

 • nar. 15. júna 1975 vo Vranove nad Topľou
 • trvalé bydlisko: Benkovce
 • ZŠ: 1. – 4. tr. Benkovce
  5. – 8. tr. Slovenská Kajňa
 • SŠ: Gymnázium Vranov nad Topľou
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Košice

Vdp. Martin Kertýs

Kaplán vo farnosti, 2003 – 2004

 • nar. 24. septembra 1969
 • trvalé bydlisko: Bardejov, Záhradná 32
 • ZŠ: Bardejov, 1976 – 1984
 • SŠ: Gymnázium v Bardejove, 1984 – 1988
 • Základná vojenská služba, 1988 – 1990 – veliteľ tanku v Kežmarku a Strašiciach u Plzne
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 1990 – 1995
 • pôsobiská:
  1995 – 1996, kaplán vo farnosti Košice – juh, odborný asistent pre Latinský jazyk v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského
  1996 – administrátor farnosti v Nižnej Myšli pri Košiciach
  1996 – 1997, ročné štúdium – tzv. „prehĺbenie poznatkov z Latinského jazyka“ na Teologicko-filozofickej fakulte sv. Juraja vo Frankfurte nad Mohanom
  1998 – 2000, kaplán s čiastočným úväzkom vo farnosti Ražňany a v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach ako odborný asistent pre Latinský jazyk a od letného semestra roku 2000 aj pre Grécky jazyk
  2002-2003, kaplán vo farnosti Košice-Myslava
  2003-2004, kaplán vo farnosti Prešov –Sekčov
 • od augusta 2004, vyslaný do USA na pastoráciu v New York-skom arcidiecéznom Hallel Oratóriu sv. Filipa Nériho

Vdp. Viliam Gavula

Kaplán vo farnosti, 2002 – 2003

 • nar. 13. júla 1975
 • trvalé bydlisko: Husák 111 (okr. Sobrance)
 • ZŠ: ČSSP Kučava
 • SŠ: SPŠ chemická Humenné
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
 • pôsobiská:
  2000 – 2002, kaplán v Bardejove
  2002 – 2003, kaplán v Prešove – Sekčove

Vdp. Andrej Kačmár

Kaplán vo farnosti, 2000 – 2002

 • nar. 5.7.1974
 • trvalé bydlisko: Ťačevská 22, 085 01 Bardejov
 • ZŠ: Bardejov
 • SŠ: SOU-strojárske, Bardejov
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Košice
 • pôsobiská: 2000 – 2002, kaplán v Prešove – Sekčove

Vdp. Ľubomír Vaňo

Kaplán vo farnosti, 2000 – 2002

 • nar. 25. júna 1973
 • trvalé bydlisko: Šarišské Michaľany
 • ZŠ: Šarišské Michaľany
 • SŠ: SPŠ chemická Humenné
 • VŠ: 1991 – 1992 CHF – SVŠT Bratislava
 • 1992 – 1999 Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
 • pôsobiská:
  1999 – 2000 Michalovce – Farnosť narodenia Panny Márie
  2000 – 2002, kaplán v Prešove – Sekčove

Vdp. Rastislav Dvorový

Kaplán vo farnosti, 1998 – 2000

 • trvalé bydlisko: Košice
 • ZŠ: Košice
 • SŠ: Gymnázium Košice
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
 • pôsobiská:
  1997 – 1998 Svidník
  1998 – november 1998, kaplán v Jenkovciach
  november 1998 – 2000, kaplán v Prešove – Sekčove

Vdp. Marek Pristaš

Kaplán vo farnosti, 1998 – 2000

 • nar. 26. septembra 1972 v Sečovciach
 • trvalé bydlisko: Sečovce
 • ZŠ: Sečovce
 • SŠ: Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
 • pôsobiská:
  1997 – 1998, kaplán v Nižnom Hrušove
  1998 – 2000, kaplán v Prešove – Sekčove

Vdp. Ľubomír Gulák

Kaplán vo farnosti, 1996 – 1997

 • nar 26. augusta 1972 v Bardejove
 • trvalé bydlisko: Zborov
 • ZŠ: Zborov
 • SŠ: Gymnázium v Bardejove
 • VŠ: Rímsko-katolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, teologický inštitút Spišská Kapitula – Spišské Podhradie
 • pôsobiská: od 1.7.1996 – 30.6.1997 – kaplán v Prešove – Sekčove