Kapláni – Farnosť Krista Kráľa, Prešov-Sekčov

Vdp. Stanislav Vinter

Kaplán vo farnosti 2022

Vdp. Jozef Harvan

Kaplán vo farnosti 2019-2021

Vdp. Michal Pavlík

Kaplán vo farnosti od roku 2019

Vdp. Lukáš Libák

Kaplán vo farnosti 2017-2022

Vdp. Martin Gazdačko

Kaplán vo farnosti 2016-2019

Vdp. Edvin Berger

Kaplán vo farnosti  2015-2016

Vdp. Martin Rečlo

Kaplán vo farnosti  2014 – 2017

Vdp. Jozef Kuľha

Kaplán vo farnosti 2013 – 2014

Vdp. Radoslav Gönci

Kaplán vo farnosti od roku 2012-2015

Vdp. Matúš Bašista

Kaplán vo farnosti 2011 – 2013

Vdp. Marcel Stanko

Kaplán vo farnosti 2011 – 2012

Vdp. Peter Fogaš

Kaplán vo farnosti, 2010 – 2011

Vdp. Radoslav Bačo

Kaplán vo farnosti, 2009 – 2011

Vdp. Peter Obšitník

Kaplán vo farnosti, 2008 – 2009

Vdp. Michal Harakal

Kaplán vo farnosti, 2006 – 2010

Vdp. Miroslav Turák

Kaplán vo farnosti, 2006 – 2010

Vdp. Marek Kreheľ

Kaplán vo farnosti, 2005 – 2006

Vdp. Stanislav Stronček

Kaplán vo farnosti, 2004 – 2005

Vdp. Dušan Škurla

Kaplán vo farnosti, 2002 – 2005

Vdp. Martin Kertýs

Kaplán vo farnosti, 2003 – 2004

Vdp. Viliam Gavula

Kaplán vo farnosti, 2002 – 2003

Vdp. Andrej Kačmár

Kaplán vo farnosti, 2000 – 2002

Vdp. Ľubomír Vaňo

Kaplán vo farnosti, 2000 – 2002

Vdp. Rastislav Dvorový

Kaplán vo farnosti, 1998 – 2000

Vdp. Marek Pristaš

Kaplán vo farnosti, 1998 – 2000

Vdp. Ľubomír Gulák

Kaplán vo farnosti, 1996 – 1997