Rada pre rodiny v núdzi a mnohodetné rodiny:

 MOTTO charity:  

„Ak dáš hladnému rybu, pomôžeš mu na jeden deň,
  ako ho naučíš loviť ryby, pomôžeš mu na celý život.“

Cieľ:

-podpora rodín v núdzi,  v prechodnej, či  dlhodobej kríze, ktoré si z dôvodu nezamestnanosti alebo  choroby členov rodiny  nedokážu  zabezpečiť základné životné potreby -stravu, ubytovanie, či materiálne podporiť  základné vzdelávanie detí..

-podpora jednotlivcov postihnutých  vážnou chorobou alebo v terminálnom štádiu života

Formy poskytovanej pomoci Rady núdznym rodinám:

Ako pomáhať núdznym rodinám:

Zásady pomoci núdznym rodinám a jednotlivcom:

Ak som v núdzi:

Nežiadam o pomoc vtedy, keď:

Každej rodine v núdzi alebo jednotlivcovi bude poskytnutá pomoc po individuálnom rozhovore s členmi  farskej charity.

Dotazník

Kontakt:

sekcov.charita@gmail.com