Aktuálne oznamy z nedele 6. decembra

 • Rorátne sv. omše pokračujú aj tento týždeň – pondelok, streda, piatok.
 • V utorok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 6.00, 9.00, 16.00, 18.00.
 • V utorok bude kancelária zatvorená.
 • V predaji Vám ponúkame kalendáre od sestier Božieho milosrdenstva: stolové 3€.
 • Výmena ružencových tajomstiev nebude. Modlime sa tajomstvo,   ktoré máme.
 • Veľké spovedanie, na ktoré sme boli zvyknutí pred sviatkami, tohto roku nebude. Preto vyžite možnosť vianočnej sviatosti zmierenia aj v tomto týždni. Spoveď pred prvým piatkom a v týchto dňoch je zároveň vianočná. Na sv. spoveď prichádzame pripravení a sme struční.
 • Sv. omše cez internet: Streda 18.00(detská); Nedeľa 11.00
 • Spoveď chorých pred sviatkami  nahláste v kancelárii do stredy  9.12.2020, alebo na tel. čísle 051/ 770 18 22 od 16.00 do 17.00.
 • Biblická katechéza bude dnes večer o 19.15 naživo  z nášho kostola na tému: Aký Mesiáš? Mt 8-9  

Spovedanie:

 • PO: 17.00 – 18.30
 • ST: 17.00 – 18.30
 • ŠT: 8.00  – 10.00;  17.00 – 18.30
 • PI: 17.00 – 18.30
 • SO: 17.00 – 18.30

Opál

 • utorok (prikázaný sviatok): 15.30
 • nedeľa: 11.45

Šalgovík

 • utorok: 18.00
 • piatok: 18.00
 • nedeľa:  7.30,  9.00