Aktuálne farské oznamy z nedele 11.12.2022

Vianočná spoveď – o týždeň v nedeľu 18.12.2022 od 14:00 do 17:30. Srdečne pozývame pripraviť svoje vnútro na sviatky. Budeme spovedať viacerí. Prosíme, aby ste využili túto možnosť. Celý program vianočnej sv. spovede nájdete na nástenke a stránke farnosti. Na budúcu nedeľu je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať. RORÁTY – posledný týždeň ranných rorátnych sv. omší. […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 4.12.2022

RORÁTY – ranné sv. omše v advente pondelok, streda a piatok o 6:00. Po sv. omši pozývame deti a mládež na raňajky do pastoračného centra. V pondelky sv. omša v Latinskom jazyku. Dnes je výmena ružencových tajomstiev o 14:30. Štvrtok 8.12.2022 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok Sv. omše – 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30. […]

Aktuálne farské oznamy z nedele 27.11.2022

Veraicon na mesiac december – pri východe z kostola. Dnes je celoslovenská zbierka na charitu. Pán Boh zaplať. Ďakujeme tým, ktorí prispeli dobrodeniami na odpustové pohostenie, mladým, ktorí s radosťou obsluhovali a všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou a službou k slávnosti odpustu. RORÁTY – ranné sv. omše v advente pondelok, streda a piatok o 6:00. Po sv. omši pozývame deti […]