Šarkaniáda

Príjemné jesenné počasie prinútilo deti a rodiny našej farnosti k tomu, aby po roku otestovali, či ich šarkany stále fungujú, a tak sa množstvo z nich zúčastnilo na farskej Šarkaniáde, ktorá sa konala v sobotu 21.10. v doobedňajších hodinách. Šarkaniádu sme odštartovali už pri kostole spoločnou modlitbou, po ktorej sme sa všetci vybrali na kopec […]

Milión detí sa modlilo ruženec

Aj tento rok pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zverejnila výzvu pre všetky deti celého sveta, aby sa v jeden deň zjednotili v modlitbe ruženca. Tento rok to bol 18. október. Pred detskou svätou omšou v stredu 18. októbra 2023 sa do tejto celosvetovej iniciatívy zapojili aj naše sekčovské deti. Pod vedením pána diakona Šimona prosili s ružencom […]