„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech,“ (Rim 8,1-3Čítať ďalej

„Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“ (Jak 1,19-21)Čítať ďalej

„A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,16-18)Čítať ďalej

Farnosť Krista Kráľa, Prešov – Sekčov pozýva do intenzívnejšieho prežitia pôstneho obdobia prostredníctvom „PÔSTNEJ VÝZVY“. Pôjde o krátke zamyslenia plné inšpirácie do modlitby a duchovného života. Zamyslenia nájdete denne (od Popolcovej stredy, 17. 2.) na našej Facebokovej stránke alebo webstránke kristuskral.sk , no v prípade záujmu ponúkame možnosť zasielať ich každýČítať ďalej