Aj tento rok sme adventné obdobie začali požehnaním adventných venčekov na detskej svätej omši 29.11.2023. Deti a rodičia priniesli svoje vence na požehnanie s úmyslom prežiť pri nich v modlitbe a rozjímaní celé adventné obdobie. Pán kaplán Michal nás povzbudil, aby sa vence doma nestali len okrasou a dekoráciou, ale pripomienkou, že prežívame čas prípravy na Vianoce.

Tradícia rorátnych svätých omší v našej farnosti pokračovala, aj v tomto roku. Svetlá sviec, obeta ranného vstávania, zvláštny pokoj a raňajky v pastoračnom centre. Takáto je atmosféra v našej farskej rodine. Veľká vďaka patrí kňazom, kostolníkom a našim mladým animátorom, ktorí obetavo už pred piatou rannou hodinou pripravovali raňajky pre deti. Milí mladí animátori ste nám veľkým povzbudením a nádejou, že aj dnes sa mladí ľudia vedia rozdávať.

Svätý Mikuláš nás navštívil počas detskej svätej omše v stredu 6.12.2023. Pre deti je svätý Mikuláš krásnou postavou z neba, ktorá rozdáva lásku a často aj sladkosti. Pre nás dospelých je svätý Mikuláš pripomienkou, aké milé je Bohu, keď sa človek vie podeliť s tým čo má. Ďakujeme svätý Mikuláš, že si na nás nezabudol a na budúci rok máš dvere do nášho chrámu, ale aj srdca, otvorené.

V nedeľu 10.12.2023 bola naša farnosť poctená vzácnou udalosťou. Mali sme česť privítať koledníkov mnohých vybraných farností, ktorí sa rozhodli pomôcť „Dobrej novine“ tým, že budú koledníkmi v miestach, kde žijú. Božie požehnanie nám prišiel udeliť pomocný otec biskup Marek Forgáč.  Opäť nádherný dôkaz, že cirkev má budúcnosť v krásnych mladých ľuďoch. Náš pán farár Pavol spolu s pánmi kaplánmi pripravili všetko po organizačnej a duchovnej stránke. Obetaví dobrovoľníci a dobrodinci pripravili štedré pohostenie v pastoračnom centre. Nech dobrý Pán Boh aj tento rok hojne požehná túto tak vzácnu misiu.