Nácvik – 04.05.2022 (stredu) po večernej sv. omši

Prvá sv. spoveď – 07.05.2022 (sobota) o 09:00; po spovedi generálny nácvik na slávnosť

Streda –  18.00

Piatok  –  18.00 – sv. spoveď 17.15

Sobota –  7.00

Nedeľa –  8.00 

Piatok –   15.30 – sv. spoveď 14.45

Nedeľa  – 11.45