Zelený štvrtok – 18:00

Veľký piatok –    15:00

       poklona pri Božom hrobe do 19.30

       Krížová cesta 19.30 (vonku)

Biela sobota –     8.00 Posvätné čítanie a ranné chvály

       15.30 požehnanie veľkonočných pokrmov a nedeľa po sv. omši o 7.00

       19.30 Veľkonočná vigília

Zelený štvrtok – 18:00

Veľký piatok –    15:00; Krížová cesta – 9:00; Boží hrob do 19.00

Biela sobota –    7.30 Boží hrob do 19.00; požehnanie jedla o 14.30

                               19.30 Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa – 8.00

Zelený štvrtok – 15:30

Veľký piatok –    13:30

Biela sobota –    14.30 – požehnanie jedla

                               19.30 – Veľkonočná vigília Veľkonočná nedeľa – 11.45