Dnes (nedeľa) 11.9.2022 sv. omše 6.00; 8.00 (záver farských misií a požehnanie kríža) a 18.00. Spoločná sv. omša pre všetky farnosti na záver misií bude na hlavnej ulici o 10.00. 

O 7.00, 9.00 a 11.00 sv. omše nebudú. Úmysly týchto sv. omší budú slúžené o 8.00. 

Streda –  18.00

Štvrtok – 8.00

Piatok –  18.00 – Veni Sancte – požehnanie aktoviek – pozývame žiakov

Nedeľa –  8.00 – zbierka na rádio Lumen