Základ (všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania) – max 1 osoba na 15 metrov štvorcových + povinný zoznam účastníkov.

v piatok po večernej sv. omši.