Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte letecky v termíne 28. – 30. apríl 2022. V cene 550,- eur je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod, sprievodca. Viac informácii na nástenke a farskej stránke.

Streda –  18.00 

Piatok  – 18.00

Nedeľa – 8.00 – 20.2.2022 – bude zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za milodary.

Nedeľa  –11.45