Streda –  18.00

Piatok  –  18.00

Sobota –  8.00 (sv. Jozef)

Nedeľa –  8.00 

Nedeľa  – 11.45