Nácvik – 18.05.2022 (stredu) po večernej sv. omši

Prvá sv. spoveď – 20.05.2022 (sobota) o 09:00; po spovedi generálny nácvik na slávnosť

Cena: 70€ (súrodenec 50€)

Kapacita: 40 detí + 9 animátorov, lekár a pán kaplán

Prihlasovanie: osobne rodič s kartičkou poistenca dieťaťa od 30.5. do 4.6.2022 v kancelárii farského úradu. Platba v hotovosti pri prihlásení dieťaťa.

Streda –  18.00

Štvrtok – nácvik na slávnosť prvého sv. prijímania o 18:30

Piatok  –  18.00

Sobota – Prvá sv. spoveď o 12.30

Nedeľa –  9.00 – Prvé sv. prijímanie

Nedeľa  – 11.45