Streda –      18:00

Piatok –      18:00

Nedeľa –     9:00