Pondelok  – 8.00

Streda –      18.00

Piatok –      18.00

Nedeľa –     8.00

Pondelok – 11.45

Nedeľa –     11.45