Streda             18:00

Piatok              18:00 – krížová cesta o 17:30.

Nedeľa            8:00 – krížová cesta o 15:00. Celoslovenská Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.