Streda  –  18.00 – sv. omša z nasledujúcej slávnosti Narodenia Jána Krstiteľa.

Piatok  –   18.00 – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Nedeľa –   8.00 (pri tejto sv. omši poďakujeme pánovi kaplánovi Lukášovi za jeho službu)

Nedeľa  – 26.6.2022 o 11.45 sv. omša nebude z dôvodu slávnosti sv. prijímania v chráme.