5.1. – Zjavenie Pána  – 18.00

6.1. – Zjavenie Pána – 6.00; 7.00; 9.00; 11.00 (naživo) 15.00; 18.00

8.1. – Sobota večer s platnosťou na nedeľu – 18.00

9.1. – Nedeľa Krstu Pána – 6.00; 7.00; 9.00; 11.00 (naživo) 15.00; 18.00