Odpustová slávnosť bude 04.12.2022 o 10:30

Streda –  18:00

Piatok –  18:00

Nedeľa –  8:00 – požehnanie adventných vencov a zbierka na charitu