Streda –  18.00

Piatok  –  18.00

Nedeľa –  8.00 

Piatok – 15.30 (Zvestovanie Pána)

Nedeľa  – 11.45