V tento deň je kancelária zatvorená a pred sv. omšami nespovedáme.

Cena: 70€ (súrodenec 50€)

Kapacita: 40 detí + 9 animátorov, lekár a pán kaplán

Prihlasovanie: osobne rodič s kartičkou poistenca dieťaťa od 30.5. do 4.6.2022 v kancelárii farského úradu. Platba v hotovosti pri prihlásení dieťaťa.

Štvrtok – 18:00 (Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok)

Piatok  –  18.00

Nedeľa –  8.00

Štvrtok – 15.30 (Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok) 

Nedeľa 29.5.2022  – sv. omša o 11.45 nebude. V chráme je slávnosť sv. prijímania a v našom farskom kostole o 11.00 birmovka.