Pondelok až piatok o 17:30           

           Sobota 6.30; Nedeľa 14:30

V stredu sa modlia deti, v piatok mládež a ďalšie dni ružencové bratstvo.

Streda –  18:00; modlitba ruženca 17:30

Piatok –  18:00; modlitba ruženca 17:30

Nedeľa –  8:00