Streda –      18.00

Piatok –      18.00

Nedeľa –     8.00

Nedeľa –     11.45