K prihláseniu je potrebné priniesť kópiu preukazu poistenca, kópiu dokladu pre bezplatnú prepravu vlakom, písacie potreby. Prípadné otázky konzultujte
s p. kaplánom Michalom.

Piatok  –  18.00

Nedeľa –  8.00 

Nedeľa  – 11.45